Area: A13 - PROGRAMAS EN CD


Item
Código
Programa
Meses
Horas
Creditos
1
P00343
BALÍSTICA
6
510
12
2
P00345
DACTILOSCOPÍA
6
510
12
3
P00349
DELITOS INFORMÁTICOS
6
510
12
4
P00344
GRAFOLOGÍA
6
510
12
5
P00407
GRAFOTECNIA
6
510
12
6
P00452
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
9
765
18
7
P00409
LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN
6
510
12
8
P00347
LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
6
510
12
9
P00421
SÍNDROME DE HELLP
4
340
8
10
P00346
VIOLENCIA FAMILIAR
6
510
12